Centrum denních služeb


Ambulantní služba

Služba je poskytována v pracovní dny od 6,30 hod. do 19,00 hod
Místo poskytování sociální služby:
Zeyerova 832/24,
460 01 Liberec 1

Poslání

Centrum denních služeb poskytuje sociální službu osobám s mentálním postižením a poruchami autistického spektra.

Posláním Centra je prostřednictvím nabízených pracovních činností, volnočasových a zájmových aktivit předcházet sociálnímu vyloučení, upevňovat získané dovednosti a návyky, rozvíjet samostatnost každého uživatele.

Centrum denních služeb

Zeyerova 832/24
460 01 Liberec

tel.: (+420) 485 106 681

Naše sociální služby jsou finančně podporovány z rozpočtu
Libereckého kraje

Podpořeno z fondu solidarity EU - náprava
povodňových škod

Transformace DOZP je podpořena z projektu
č. CZ.1.04/3.1.03/87.00022